Unga i sin egen framtid

UR KULTURLIVET:

Teatertältet i Gottsunda: Resan med Maria Trost och Sara Waller.

Det är ett väl förvaltat och genomfört dramaäventyr som teaterpedagogerna Maria Trost och Sara Waller presenterar i föreställningen Resan, som spelas den här veckan i Teatertältet i Gottsunda. Det är lätt att se att avståndet varit kort mellan de unga aktörerna och den verklighet som de berättar om.

DE KOMMER från glipan mellan högstadiet och gymnasiet. De är unga människor med drömmar om framtiden. De vet en smula om sin bakgrund och har kanske också lite hum om vilka de är. Uppsala stadsteater har under några sommarveckor samlat tio ungdomar och låtit dem pröva på vad teater kan vara. Resultatet visar de i Teatertältet i Gottsunda den här veckan.

Resan är det passande namnet på föreställningen. Med dramapedagogerna Maria Trost och Sara Waller som inspiratörer och handledare. Det är en pjäs om att lämna något och blicka framåt. Just de här ungdomarnas egen belägenhet. Allra tydligast kommer det till uttryck i den lilla skattkistan i scenografin mitt på scenen. Den öppnas och där läggs det som varit en trygghet och en fast punkt. Det som inte behövs längre.

NÅGON LÄMNAR sin ”ofrihet”, en annan sin talisman, ett armband, eller en klocka. Ytterligare någon sin barndom, som symboliseras av ett gosedjur. Allt bygger på gester, rörelser, ensemblespel med grupperingar och positioner. Ljussättning, musik och rytmer blir de tydliga markörerna för den här formen av resa. Från en mer eller mindre skyddad tillvaro till en oviss framtid. Allt sett ur de ungas perspektiv. Kanske kan man också dra en linje härifrån till slutfasen av den pandemi där vi alla för närvarande befinner oss.

Den Trumpet som signalerar att något nytt är på väg, är väl inte det mest välstämda instrument som förekommit på en scen. Kanske de ungas reservation inför vad som kan hända? Där gör också stolarna sina röster hörda, när de lyfts och flyttas om och anger både yttre kaos och inre oreda. Koreografin når till slut fram till skattkistan, som återtagit sin centrala position. Att något hänt under resan blir märkbart, när den nu visar sig vara tom.

ÄNDÅ ÄR DET med en hel del synbar självkänsla och självmedvetenhet som de unga aktörerna här kan lämna scenen och inleda sin väg ut i framtiden. Det blir en bra avslutning på ett kort men väl förvaltat och genomfört dramaäventyr. Och meningsfullt använda veckor där Stadsteatern, Uppsala kommun och Gottsunda dans & teater samverkat.

Bo-Ingvar Kollberg

Teatertältet i Gottsunda: Resan: av Maria Trost (manus) och Sara Waller (regi) i samarbete med ungdomarna. Scenografi & kostym: Nina Fransson, koreografi: Sofia Gabrielsson. Medverkande: Raghad Haj Taha, Hussain Gholam Ali, Aster Abdulrahman, Sten Forsberg, Priyada (Pia) Elfström, Reem Abualila, Julia Suarez, Mielat Teklu, Elin Gustafsson och Anton Sporrong.