Famla sig till mening

EN NY BOK: Elin Grelsson: Inget ska växa över mig (Natur & Kultur)

Sara Acedos omslag till Elin Grelssons roman.
Huvudpersonen Jenny i Elin Grelssons roman söker tillhörighet i de intellektuella kretsarna, när hon vill börja sitt nya liv. Foto: Sofia Runarsdotter.

I romanen Inget ska växa över mig gör sig Elin Grelsson till talesperson för en hel generation unga människor. Den sociala rörligheten i samhället är huvudtemat tillsammans med sökandet efter något fast och bestående. Huvudpersonen Jenny kännetecknas av en sjögång inombords, medan hon famlar efter styrsel i sin tillvaro. Det är en riktigt bra författare som för ordet.

ELIN GRELSSON ÄR en ofta bitsk debattör och kritiker. I morgon- och kvällspress.  Hon skriver också romaner, som rör sig inom samma fält. Hennes nya bok har fått en mera tidlös inriktning och en mera allmängiltig räckvidd. Den heter Inget ska växa över mig. Vilket nästan låter som ett feministiskt fältrop. Det är det nog också på sätt och vis. Men den handlar även om annat, som upptar en ung människas tankevärld. På väg att lämna de sena ungdomsåren. Med en fot redan i det som kommer sedan.

Vill man hitta ett huvudtema i den här boken kunde det vara den sociala rörlighet som vuxit fram och pågått under de senaste femtio åren. Huvudpersonen Jenny kommer från ett av utvecklingen frånsprunget samhälle i mellersta Norrland. I närheten av Sundsvall. Efter avslutad skolgång har hon flyttat till Stockholm. Ägnat sig förutom studier åt ströjobb och vikariat lite varstans. Som sitt huvudintresse anger hon kommunikation. Och det är också en reklambyrå med den inriktningen som fyller hennes vardag.

MYCKET I HENNES LIV handlar dessutom att få byta ut allt tillfälligt mot något mera fast och bestående. Det gäller inte bara arbetet. Utan också bostaden, där andrahandskontrakten avlöser varandra. Under tiden snickrar hon även på sitt sociala nätverk. Vänner försvinner och nya tillkommer. Kanske kan man också tillägga, att mobiltelefonen har fått en så stor roll i den här romanen, att den nästan blir en helt egen aktör i förloppet. Så som det säkert ser ut hos många i dagens värld.

Till det som berörs hör vidare förhållandet mellan stad och glesbygd. Elin Grelsson visar också framfötterna som en stämningssäker och med uttrycksmedlen skicklig Stockholmsskildrare. Men tyngdpunkten ligger ändå i persongestaltningen och i hög grad den sjögång inombords som karaktäriserar Jenny.

DEN KANSKE allra starkaste kraften i dessa rörelser är inte minst den sociala övergången. Från vardagslivet som präglat henne i den arbetarfamilj där hon växer upp. Till den nya roll med de helt annorlunda krav, hon har att anpassa sig till i den stockholmska verkligheten.

Naturligtvis har det betydelse, att hon längtar till och vill tillhöra de intellektuella kretsarna när hon börjar sitt nya liv. Där finns känslorna av otillräcklighet, uppblandade med skam över ursprunget, avsaknaden av fungerande förebilder. Men också genomslag av vad som kunde tolkas som bristen på tydliga värden, värderingar, attityder. Och någon form av gradering av det viktiga i livet. En tomhet och vilsenhet i det sistnämnda. Oavsett social bakgrund.

MÖJLIGEN KAN MAN TALA OM ett famlande efter mål och mening. Som ett livsöde Jenny delar med de flesta av sina någorlunda jämnåriga vänner. När det mesta i stället består av försöken att orientera sig  genom prövande. I allt osäkert och alla motsägelser vad gäller livsinnehåll och livsmål. Och att ändå inte bli särskilt mycket klokare av de erfarenheter hon möter. Därför bör igenkänningsfaktorn bland dem i samma predikament vara stark. När de läser den här boken.

Och på ett näraliggande plan är det säkert också en representativ generationsupplevelse som Grelsson ger uttryck för. Ännu mera än sina till synes kanske mera gynnade kamrater uppfylls Jenny, när hon lämnar det gamla bakom sig, av en tomhet i upplevelsen att inte vara hemma någonstans. Med tanke på bokens titel kunde det enda tydliga i så fall vara jämställdheten. Senare års kanske vanligaste debattämne, som satt de tydligaste spåren. I de nära relationerna visar den en hel del genomslag.

MEN ALLRA VIKTIGAST är nog romanen ändå, när den lyfter fram den uppluckring av tidigare inskränkande livsformer. Som ersatts av en öppenhet i vardagens umgängesmönster. Inför vad som för inte så värst många decennier sedan antingen var förbehållet drömmarnas värld. eller låg bortom det socialt möjligas sfär. Men också det har haft och har fortfarande ett pris. Mycket hinner hända under resans gång. Utgången är inte given. Noga besett inte för någon.

Elin Grelson är ett vittne, som visar vad som uppnåtts genom landvinningarna. Hur det kan ha gått och går till. I sin roman. Och hon gör det riktigt bra.

Bo-Ingvar Kollberg

Sidstycken.com