Körkonsert med hög ribba

UR KULTURLIVET. Uppsala Konsert & Kongress: Mässa av Robert Sund och Förklädd gud, text: Hjalmar Gullberg, musik: Lars-Erik Larsson.

Robert Sunds Mässa är ett beställningsverk, komponerat till Uppsala Musikklassers 25-årsjubileum 2007. Bilden visar konsertpresentationen.

Förklädd gud av Hjalmar Gullberg och Lars-Erik Larsson och Mässa av Robert Sund passar bra tillsammans. De ger olika perspektiv på människolivet. Ett i närheten människor emellan. Ett annat med människan i ett världsvitt perspektiv. De bägge kompositionerna gavs i ett nyansrikt och stämningsmättat framförande på lördagen hos Uppsala Konsert & Kongress.

DET ÄR DET LILLA och nära perspektivet, en människa bland människor, som råder i Hjalmar Gullbergs diktsvit Förklädd gud. Robert Sund däremot öppnar för överblick och sammanhang i sin körkomposition Mässa. Här ryms det världsvida i dess helhet. Med allt från idyll och harmoni till dissonanser som omfattar hela människolivet. I dess bredd och mångfald. Texterna är där hämtade från den klassiska liturgin med Kyrie, Gloria, Credo osv.

Lars-Erik Larssons tonsättning av Förklädd gud hör till de ofta framförda, stående inslagen i det rika svenska körlivet. Bägge styckena ingår i Uppsala Musikklassers återkommande repertoar och har framförts tillsammans vid många tillfällen. I lördags var det dags igen. I Stora salen hos UKK med sångklasserna och körelever från Katedralskolan, en orkester där Anna Kroeker var konsertmästare och Anders Göransson dirigent. Sångsolister var Jeanette Köhn och Olle Persson. Recitatör Jacke Sjödin.

OCH DET I ETT framförande som gav många genomlysningar av både den andakt i en meditativ inramning och de stämningar av tröst, trygghet och tillit som är grundbudskapet i Förklädd gud. Här får vardagen träda åt sidan för det dikten har att förmedla av inre stillhet. Där orden lyfts fram av musiken till andningspauser. Som kunde kallas stunder av kontemplation, och till liv.

Det finns mycket sådant i Gullbergs dikt. Instuderingen tog fasta på dess karaktär av berättelse och saga. Och då utan tillhörighet till någon bestämd konfession. Det hellenistiska budskapet med guden Apollon vävs samman med ett kristet tankegods. Det handlar om människovärde och medmänsklighet. I vår tid värden satta på undantag. När de behövs mera än någonsin.

ROBERT SUNDS Mässa, som var placerad först, befinner sig i betydligt närmare det dagliga livets turbulens. Samtidigt får hans komposition en påfallande närhet till vad de beledsagande instrumenten förmår. Inte minst i kraft av sin klangliga olikhet. Och genom de följsamma ungdomarna också vad en kör kan prestera. Även på det här stadiet. Givetvis vet Robert Sund även det. Genom sin långa erfarenhet. Om körer kan han mera än de flesta.

Och Anders Göransson med sin exakta slagteknik, förstärkt av ett distinkt kroppsspråk fick sina mestadels unga medverkande att visa att de var korister av den rätta ullen. Där fanns toner som smekte åhörarna, som fick dem att rysa, som kunde väcka till liv allt vad vi själva har av rytmkänsla.

DE SYDAMERIKANSKA  genomslagen är påfallande i Sunds Mässa och utnyttjades skickligt. Även en annan kontinent, Afrika, gjorde sig gällande. Det såg slagverkarna till. Inledningen till Credosatsen med träblåsarna är musik i sin vackraste form. Man frågar sig varför Sunds Mässa inte framförs oftare.

Så blev eftermiddagen hos UAK en nyansrik upplevelse. Med stämningarna och musikens klangrikedom i högsätet. De samstämda solisterna Jeanette Köhn, sopran, och Olle Persson, baryton, bidrog med eftertryck till att lyfta upp dialogerna mellan dem själva, och kören och orkestern. Om någon ska nämnas särskilt blir det Jeanette Köhn, som fick sina klara, höga toner att på ett åskådligt plan visa var ribban låg. För hela den här konserten.

Bo-Ingvar Kollberg

Sidstycken.com