Grönsöö öppnar sommaren

UR KULTURLIVET. Grönsöö Slott & Park: Med nål och tråd på Grönsöö och Slottsparker och trädgårdar 1623 – 2023. (Öppet 18 maj – oktober 2023).

Grönsöö slott vid Mälaren inleder sommaren med sina nya utställningar. Foto: Grönsöö.

Grönsöö slott vid Mälaren är ett givet sommarställe i det uppländska närområdet. Förutom levande trädgårdskultur visas här varje sommar också utställningar med tonvikt på anläggningens historia. I år om slottsparken och om det som brukar gå under namnet handarbete.

NÄR VÄRMEN ÅTERVÄNDER, är Grönsöö det givna utflyktsmålet. Slottet vid Mälaren, strax innan Enköping, Vägen dit är en färd på asfalterade landsvägar och sträcker sig tvärs igenom odlade fält. Där axen når fram till vägrenen. Och resan igenom dem skapar en närhet till modernäringen. Som ingen annanstans.

Det är Kristi Himmelfärdsdag och slottsherren själv, Jacob von Ehrenheim, inviger utställningarna Slottsparker och trädgårdar 1623 – 2023 och Med nål och tråd på Grönsöö, som båda visas under sommaren . Den ena knyter an till jubileumsutställningen 2007. Den andra sommarevenemanget 2010. Och finns på plats fram till oktober.

DE UPPEHÅLLER SIG kring teman som fått extra aktualitet genom dagens miljö- och klimatfrågor och det därmed förknippade intresset för den trädgårdskonst som speglat olika epokers stilideal och syn på naturen. Nål och tråd visar hur det som i historieskrivningen ibland betraktats som tidsfördriv och hobby, eller förspilld kvinnokraft, med tiden vunnit respekt. Och i stället givits den konststatus handarbete av det här slaget och på den här nivån är värd.

Grönsöö slott och trädgård har funnits sedan tidigt 1600-tal. Det var då som riksrådet Johan Skytte av Karl IX fick sig tilldelat vad som tidigare varit oanvänd mark. Byggnaden uppfördes i gråsten och tegel, ett sätt att bygga som funnits sedan medeltiden. Från början fanns där både sadeltak, takryttare och fyra hörntorn. De senare stod kvar ända till 1738. Men kan ses på gamla avbildningar. En pärla i sin egen rätt är lusthuset i kinesisk stil.

SÅVÄL SLOTTET OCH PARKEN som trädgården har förändrats under årens lopp. Dels av nödtvång under kärvare tider. Dels i anslutning till olika stilideal som de franska eller engelska. Även romantiken blev en förebild för gångar, broar och holmar. Ibland har man eftersträvat en samverkan med Utöhus på stranden mittemot, som då fått fungera som en point de-vue från parken. Dessa olika synsätt finns med i utställningen. Även dagens omfattande fruktodling med 7 500 träd och produkten äppelmust ges naturligtvis sitt.

Dagens ägare, familjen von Ehrenheim, har haft slottet i sin vård sedan 1803. Under deras fögderi har också många av de föremål tillkommit. De som nu visar det inre, dagliga livet på slottet. En hel del är från 1800-talet då platsen och dess byggnader fick härbärgera många släktingar och andra tillresta. Sommartid. Det är ofta då, som nål och tråd blev viktiga inslag i vardagslivet.

HANDARBETETS KRAV på koncentration, noggrannhet, tålamod och förmåga att öva upp uppmärksamheten ingick i de nyttoaspekter som ofta låg bakom verksamhet av det här slaget. Men givetvis fick även den estetiska komponenten stort spelrum. Det är därför inte bara skickligheten hos utövarna man stannar till vid. Inför alla de spetsar, brodyrer, virkningar och knypplingar som ingår i utställningen. Även många bordsdukar och löpare hör till ögonfägnaden. Eller stramaljbroderierna, börsarna, fotpallar, skrivbordsmattor och märkdukarna.

För den fåkunnige ger även de många redskapen som presenteras nya lärdomar. Liksom mångfalden av tekniker. Där de invigda nog får hjälpa den som bara lärde sig korsstygn i småskolan. Och till nöds möjligen kan fästa en knapp på sin plats. För tillfälle att öka vetandet med åtskilliga procent. Eva-Sofi Ernstells bok Med nål och tråd på Grönsöö bistår med experthjälp.

BÅDE utställningen om handarbete och om Grönsöös trädgårdshistoria är genomtänkt sammanställda och skickligt utförda. Och hör till de givna målen för utfärderna framöver. Den här sommaren fick en bra början.

Bo-Ingvar Kollberg

Sidstycken.com