Familjeliv inifrån

POCKET. Vigdis Hjorth: Arv och miljö (Natur & Kultur, översättning Ninni Holmqvist). I Vigdis Hjorths roman Arv och miljö har den inre vilsenheten en framträdande plats. Och tomrummet i samhället efter värden och riktlinjer, som kan ge vägledning i de nära relationerna. VIGDIS HJORTH HÖR TILL de uppmärksammade norska författare som haft exempellösa framgångar på … Läs mer

Vi är alla flyktingar

EN NY BOK. Kristoffer Leandoer: L-ngta hem / L-ngta bort – en essä om litteratur på flykt, (Natur & Kultur) Vara flykting och att fly i vid bemärkelse är det övergripande temat i Kristoffer Leandoers essäbok om längtan, L-ngta hem / L-ngta bort. Den kan vara både bort och hem, från och till något och … Läs mer

Folkhemmet, och sedan?

EN NY BOK. Lena Andersson: Dottern. En berättelse om folkhemmets upplösning. (Polaris) När folkhemmet var färdigbyggt, vad kom då i dess ställe? Det problemet närmar sig Lena Andersson i sin höstroman Dottern. Några klara svar har hon inte att komma med. Men hittar ändå fram till ett nytt utgångsläge, som ger en onekligen längre räckvidd … Läs mer

Ömsint om förortsliv

EN NY BOK. Gunnar Nirstedt: Valborgsmässoafton på Nytorps gärde (Modernista) Gunnar Nirstedts debutbok Valborgsmässoafton på Nytorps gärde är en skickligt genomförd berättelse om vardagliga människor i förorten. De är, som vi alla, formade av livets törnar och gestaltade med påtaglig ömhet och varsamhet. Samtidigt visar den här boken på en framkomlig väg att gå för … Läs mer