Stipendiater på hög nivå

MUSIK: Musikens hus vänners stipendiater 2020 i Konserthuset.

MUSIKENS HUS VÄNNER är en av Uppsalas alla föreningar med entusiaster. Den bildades när planerna för ett konserthus höll på att gå i stöpet. I dag vill man vara en garant för att ursprungsidéerna inte kommer i skymundan. För att den klassiska musiken ska behålla en framträdande plats bland alla konferenser och event. Den första ordföranden var Ola Carlsson, en eldsjäl och en av dem som aktivt bidrog till att idén med ett konserthus efter nästan hundra års diskussion blev verklighet. Han såg också till att föreningen fick en stabil ekonomisk bas att verka ifrån.

Varje år har utdelningen av stipendier till unga, lovande musiker varit ett viktigt inslag. Vid det här laget är man uppe i 3 miljoner kr i utdelade utmärkelser. En summa, vanligtvis 150 000 kr, har fördelats efter inkomna ansökningar. I år hade man givit 25 000 kr var till stipendiaterna.  Vid utdelningen ingår i traditionen också en konsert med några av de utvalda. Så framträdde fyra av de sex vid prisceremonin häromkvällen i C-salen i Uppsala Konsert och Kongress.

ATT GE PLATS ÅT en kör på scenen i dessa coronatider är naturligtvis ogörligt. Kompositören Adina Forsberg företräddes därför med en inspelning av körverket Canis Major. Ett stycke varsam musik, lågmäld men för den skull inte utan temperament. Både tröst och tyngd rymdes i dessa klanger som kommit till med människans utsatthet i åtanke. Pianisten Max Brynolf, också han med ännu inte avslutad utbildning, framförde Beethovens Pianosonat nr 31. Där hade Brynolf tagit till sig tonerna i ett personligt framförande som hade flygeln blivit nästan en del av honom själv.

Ester Forsberg, som redan hunnit skaffa sig internationella erfarenheter, är altviolinist. Hennes tolkning av Robert Schumanns Sagobilder fick även den känslig och mjuk återgivning med det stämningsfulla i kompositionen i förgrunden. För pengarna ska hon köpa en ny stråke har hon berättat inför sitt uppträdande, där Andreas Kreuger, stipendiekommitténs ordförande, bistod med flygelstöd.

MEZZOSOPRANEN Elisabeth Leyser, som bl a varit med i Folkoperans Tristan och Isolde, hade förhinder genom en pågående inspelning. Gabbi Dluzewski, med inriktning på folkmusik och ”ännu ej uppfunna instrument” hade varit spännande att lyssna till. Han befann sig i coronakarantän i Helsingfors. Närvarande var däremot i hög grad kontrabasisten Johan Tengholm. Han är jazzmusiker och hans genre har haft få sökande under åren som gått. Nu fick han göra sitt instrument den äran med eftertryck. Stundvis i dialog med Hannes Julestav på trombon. Men också med basen i förgrunden på ett sätt, som visade hur smittsam jazzmusik kan vara när den får en så här virtuos gestaltning.

Om något visade kvällen att det måste ha varit ett privilegium det här året att utse stipendiaterna. En så här genomgående hög nivå har nog inte förekommit förut.

Bo-Ingvar Kollberg

Sidstycken.com