Demokrati med drag

TEATER. Uppsala stadsteater, scenen Intiman: Nutella möter…  Intervjuserie med Simon Rodriguez.

Nutella är i sin intervjuroll utformad som en dragqueen och ingår som skådespelaren Simon Rodriguez i Uppsala stadsteaters ensemble. Foto: Maria Lilja.

Uppsala stadsteaters intervjuserie med forskare om vetenskap ägnade ett inslag åt frågor kring demokrati. Med juristen Patrik Bremdel fick den demokratiska beslutsprocessen stort utrymme. Och även blindskären och olika risker längs vägen. I en tid med demokratin på tillbakagång blev det en kunskapsrik genomgång i kreativitetens tecken.

UPPSALA STADSTEATER breddar sitt register och prövar nya former för kontakten med publiken. Satsningen nu i vår heter Nutella möter… och har minsta scenen Intiman som spelplats. Nutella själv är teaterns egen Simon Rodriguez, som iförd utstyrsel som dragqueen möter forskare och författare. För en dialog kring aktuella ämnen. Det första programmet handlade om insekter på tallriken till klimatets fromma. Andra föreställningen, i onsdags, gästades av Uppsalajuristen och forskaren Patrik Bremdel och hade demokratin som tema.

Och det mesta kom att handla om hur vårt eget demokratiska styrelseskick fungerar. Där all makt ska utgå från folket och dess representanter i riksdagen. Med en regering som sedan inrättar sig efter dess beslut. Efter en kort inledning där Nutella själv fick inta scenen med sång och dans, tillbörligt glitter och passande kroppsspråk var man igång med ämnet. Om det var någon annan eller Patrik Bremdel själv som formulerat frågorna som Nutella ställde och som han sedan svarade på må vara osagt. Det var nog inte enbart spontaniteten som fick bestämma.

DET SOM FÖLJDE var ett innehållstätt och instruktivt samtal.  Med grundlagen i botten och vad som nog kan kallas basplanet i vår svenska demokrati. Inte i första hand rakt av som den fungerar. Utan de olika vägar som ett förslag följer förbi ett antal instanser och kontrollfunktioner. Där de senare, visade sig, inte ha särskilt mycket att säga till om, när ett ärende avgörs. Det blev en konkret och åskådlig lektion. Nog tydligare och mera instruktiv än det mesta som brukar sägas vart fjärde år när folket får visa sin vilja.

Några exempel som migrationskrisen 2015, pandemilagen och turerna kring Cementa på Gotland gav inblickar i frågor, där sällan något är enkelt och svart eller vitt. Något som Bremdel också påpekade var en riskfaktor i ett samhälle där tempot hela tiden ökar, resultat ska komma snabbt. Och majoritetsbeslut som fungerar i dag kanske inte alls gör det utan den consensus som länge präglat vårt samhällsliv. Över lag, menade samtalsgästen, är demokratin på tillbakagång. Det är inte bara i USA utan även i Europa som den blir allt svagare. Medan populistpartiernas inflytande ökar.

OCH NOG BLEV DET inte minst detta senare, oroväckande påpekande som gav sin speciella atmosfär, om man kan tala om en sådan, åt hela det här framträdandet. Men det samtidigt som kunskapsfaktorn blev desto tydligare. Det talas ofta i vackra ord och floskler om varför det är så viktigt att gå och rösta. Efter den här kvällen vet vi också varför. Och kanske var närvaron av en dragqueen på scenen inte så pjåkigt, som man kanske kunde tro.

När jag för mycket länge sedan gick Lärarhögskolan, fick jag lära mig att retikulära formationen i hjärnan var varje lärares bundsförvant. När det gällde att aktivera och höja vakenhetsgraden. Vår pedagogiklektor demonstrerade det hela genom att förflytta sig till längst bak i klassrummet. Och visst tände alla till då. Rösten från ett annat håll. En del vände sig om. I mitt minne har mekanismen stannat kvar alltsedan dess. Och nog finns det likheter i uppmärksamheten. Med en dragqueen närvarande. När något aktiveras på ett lite oväntat sätt.

TEATER OCH PEDAGOGIK i varandras närhet. Med syfte att både underhålla och öka publikens kritiska förmåga. Vad skulle Brecht ha sagt om det? Tja. Det fungerar det också. Kreativiteten frodas på Uppsala stadsteater. Även den här gången med gott resultat.

Bo-Ingvar Kollberg

Sidstycken.com

Uppsala stadsteater, scenen Intiman: Nutella möter… Av och med Simon Rodriguez och Patrik Bremdel. Föreställningsmaskör: Mika Hedström, föreställningstekniker: Siri Karjalainen, teknisk kontakt: Per Berlin. Fondutsmyckning: Back drop designad av Julia Przedmojska.