I djärvaste laget

EN NY BOK. Lennart Hagerfors: Ingen väg tillbaka (Weyler)

Lennart Hagerfors är en fingerfärdig författare. Inte minst när det gäller de små och avgörande förskjutningarna i en människas liv. Foto: Markus Moström.

Det djärva och gränslösa i livet är samlat på ett ställe i Lennart Hagerfors roman Ingen väg tillbaka. Den handlar om den svenska äventyraren och rebellen Karin Lannby, vars liv innehöll tillfällen till förhöjd livskänsla i rikt mått. Men den rymmer också tankar om vår egen tids hemlöshet. Något som vid sidan av den omåttliga verkligheten griper direkt in i vår samtids alla motsägelser och vilsna försök att hitta ett fotfäste någonstans.

DEN HAR TITEL som en agentroman. Och är det nästan också. Men har siktet inställt på ett mera mångbottnat perspektiv. Lennart Hagerfors i dagarna utgivna roman Ingen väg tillbaka handlar om en verklig person, som levde mellan 1916 och 2007. Hennes namn var Karin Lannby. Föräldrarna hörde till de svenskar som kom till Hollywood samtidigt med Greta Garbo och Fritz Sjöström. Åter i Sverige blev mamman svensk chef för Metro-Goldwyn-Mayer. Pappan dog tidigt.

Karin Lannby växte upp i Bromma och stakade tidigt ut sin egen livsväg som rebell. Med uppror mot skolmiljön, med engagemang i den politiska rörelsen långt till vänster. Och möten med dåtidens radikala intellektuella liv. Hon inledde ett eget författarskap, skötte sina studier på egen hand och bedrev på samma gång journalistisk verksamhet i vänsterpressen.

LENNART HAGERFORS har förut i sina böcker bl a lyft fram uppväxtåren i Afrika och Kongo, där han växte upp som missionärsbarn. Den ensamma skoltiden i Sverige då han tidigt placerades i ett internat på Lidingö. Eller behandlat frågan var Jesus befann sig under den odokumenterade tiden från besöket vid tolv års ålder i templet. Fram till när han samlade sina lärjungar omkring sig. Det som Nya Testamentet sedan skildrar.

Med romanen Ingen väg tillbaka har han skapat en fiktiv självbiografi med Karin Lannby som berättare. Men hållen i jagform. Var gränsen går mellan bokens författare och den avbildade Karin Lannby är givetvis svårt att avgöra. Att hon samtidigt var en äventyrare av den vidlyftigaste sorten och därmed ett tacksamt skrivobjekt för en mera stillsam person som Hagerfors, är inte bara något som kan återföras till fantasins domäner. Här finns åtskilligt att förse sig av. Ibland undrar man om boken inte nästan skrivit sig själv. Av de hisnande turerna att döma.

DET HÄR ÄR en bok, som genom sin starka verklighetsanknytning slår det mesta. Som förses med etiketten spänningslitteratur. Som ges ut för närvarande. Kanske har Hagerfors rentav tvingats hålla sin pegas i strama tyglar en smula. För att allt inte ska gå överstyr. Får man tro skildringen levde Karin Lannby ett sådant liv. Som agent, dubbelagent, spion och reporter. Helt utan säkerhetslina. Och möjligen även realångest.

Ingen väg tillbaka handlar om det omåttliga, djärva och gränslösa i livet. Om hemlösheten i tillvaron. Den som är ett framträdande tema i Hagerfors böcker. Om inre tomhet. Är en minnesbok och uppgörelse. Den sätter friheten under debatt. Samtidigt som den skildrar ett 1900-tal utan mening och framtid. Det är stämningar lätta att känna igen runt omkring oss. Karin Lannby var spion för både Tyskland och England, för Sovjetunionen och en stund även för CIA i Ungern. Emellanåt dubbelagent och rentav uppdragstagare för flera länder. Bland dem också Sverige.

HON VAR I SPANIEN under inbördeskriget på 1930-talet och skrev rapporter. En förhöjd livspuls var ofta hennes drivfjäder. Hon tillfångatogs, utsattes för tortyr och våldtogs. Alltsammans skildrat med osminkad skärpa. Hon drabbades av psykiska sammanbrott och vistades en tid på Långbro sjukhus. Varje hållpunkt är skildrad i raskt tempo, med smidigt språk och överlag med skickligt handlag. Och med följsam blick för det dramaturgiskt mest verksamma.

Samtidigt pågår hos Karin Lannby en inre förvandling. Som blir det område där Hagerfors visar vilken fingerfärdig författare han är. Inte minst när det gäller de små och avgörande förskjutningarna i en människas liv. Även hennes fleråriga förbindelse med Ingmar Bergman ges en skildring på nära håll. Det är knappast långsökt att se hur temat med att kapa förbindelsen till ett tidigare liv. Och i stället släppa fram sig själv och den egna begåvningen. Framstår som ett motiv, där Bergman, Lannby och även Hagerfors mer eller mindre tycks befinna sig på samma våglängd.

HAGERFORS STANNAR även till vid idealismen i såväl politisk som religiös bemärkelse. Där övertygelse och handlingar sällan går i takt eller stämmer överens. I förlängningen rymmer romanen på så sätt även en livsåskådningsdebatt. Med en hel del förgreningar till dagens värld. Och dess många valsituationer utan fotfäste någonstans. I alla tvetydigheter och rollspel. Även om den existentialism som åberopas på slutet hade behövt en lite utförligare behandling. Än vad boken mäktar.

Den invändningen till trots, smälter Ingen väg tillbaka ändå väl in i den vilsenhet bland värden och värderingar, ideologier och opinioner i samhället, som utmärker så mycket av dagens värld. För den som söker efter spänning i sin läsning, och samtidigt inte vill avstå från tankar på en lite högre nivå, är Ingen väg tillbaka given sommarläsning.

Bo-Ingvar Kollberg

Sidstycken.com