Bok för alla i skärgårdsmiljö

POCKET: Thomas Larsson: Fyrbåken (Nirstedt/Litteratur) I Thomas Larssons roman Fyrbåken, som nu blivit en bok för alla i sin pocketutgåva, kan man ana att svensk litteratur går en ny vår till mötes. THOMAS LARSSON är en författare som gav ut två romaner i början på 80-talet. Han var då bosatt i Uppsala och recenserades givetvis … Läs mer

I saknadens kraftfält

EN NY BOK. Åsa Leijon: Drunkna tyst (Albert Bonniers förlag, inb) Åsa Leijon visar på en imponerande skrivkonst i sin första roman Drunkna tyst. Den handlar om sökandet efter en ung människa och sträcker sig över ett brett spektrum av motiv och teman. Mycket rör sig kring längtan och inre saknad, tomhet och kontaktlöshet och … Läs mer

Familjeliv inifrån

POCKET. Vigdis Hjorth: Arv och miljö (Natur & Kultur, översättning Ninni Holmqvist). I Vigdis Hjorths roman Arv och miljö har den inre vilsenheten en framträdande plats. Och tomrummet i samhället efter värden och riktlinjer, som kan ge vägledning i de nära relationerna. VIGDIS HJORTH HÖR TILL de uppmärksammade norska författare som haft exempellösa framgångar på … Läs mer

Vi är alla flyktingar

EN NY BOK. Kristoffer Leandoer: L-ngta hem / L-ngta bort – en essä om litteratur på flykt, (Natur & Kultur) Vara flykting och att fly i vid bemärkelse är det övergripande temat i Kristoffer Leandoers essäbok om längtan, L-ngta hem / L-ngta bort. Den kan vara både bort och hem, från och till något och … Läs mer

Folkhemmet, och sedan?

EN NY BOK. Lena Andersson: Dottern. En berättelse om folkhemmets upplösning. (Polaris) När folkhemmet var färdigbyggt, vad kom då i dess ställe? Det problemet närmar sig Lena Andersson i sin höstroman Dottern. Några klara svar har hon inte att komma med. Men hittar ändå fram till ett nytt utgångsläge, som ger en onekligen längre räckvidd … Läs mer

Ömsint om förortsliv

EN NY BOK. Gunnar Nirstedt: Valborgsmässoafton på Nytorps gärde (Modernista) Gunnar Nirstedts debutbok Valborgsmässoafton på Nytorps gärde är en skickligt genomförd berättelse om vardagliga människor i förorten. De är, som vi alla, formade av livets törnar och gestaltade med påtaglig ömhet och varsamhet. Samtidigt visar den här boken på en framkomlig väg att gå för … Läs mer